השחיתות במיטבה. צילום: נטע ליבנה. הכנה: דניאל אמון

חזור למאמר.