עראייס - 10 דקות הכנה וזה מוכן. צילום: רחלי קרוט

חזור למאמר.