גולש בשר עם בצקניות. צילום: רחלי קרוט

חזור למאמר.