מרק טום יאם, סקון נקון. צילום: גיל גוטקין

חזור למאמר.