אמנון ברוטב שלושה טעמים, סקון נקון. צילום: גיל גוטקין

חזור למאמר.