פורים מיוחד במרכז עדי בירושלים עם הקונדיטורית אסטלה2

חזור למאמר.