פורים מיוחד במרכז עדי בירושלים עם הקונדיטורית אסטלה1

חזור למאמר.