פלורי והשקשוקה. מטעמי רוימי, ירוחם. צילום: גיל גוטקין

חזור למאמר.