לביבות אורז וירקות1. צילום: חיה טבואדה

חזור למאמר.