אגרול ממולא עוף מדפי אורז2. צילום: רובי מיכאל

חזור למאמר.