כריך באן מי ויאטנמי2. צילום: דנה רייכר

חזור למאמר.