תקנון פעילות אינסטגרם יוחננוף שבועות 2024

תקנון פעילות אינסטגרם - תנאי השתתפות בפעילות “יוחננוף שבועות - זוכים בשובר למוצרי יוחננוף”

לתשומת לב המשתתף:

 • ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
 • ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
 • ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אינסטגרם.
 • כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לזכר ולנקבה במידה שווה.

1. הגדרות

1.1.עורכת הפעילות” - חברת מדיפוד בע”מ מרחוב הארד 9 תל אביב (להלן גם: “מדיפוד“);

1.2. “יוחננוף” - מ. יוחננוף ובניו (1988) בע”מ מרחוב מוטי קינד 10 רחובות.

1.3. “גולש” - כל גולש ברשת החברתית אינסטגרם INSTAGRAM (להלן: “הרשת החברתית“)

1.4. “תוכן” - כל פרסום של טקסט ו/או תמונה ו/או וידאו בין שבתגובה ובין שבפוסט.

1.5.משתתף” - הפעילות פתוחה לכל גולש מעל גיל 18 אשר הינו אזרח ישראלי ו/או תושב ישראל השוהה בישראל בעת עריכת הפעילות, אשר רשום ברשת החברתית, ובלבד שאינו תאגידמובהר בזאת כי משתתף מתחת לגיל 18 לא יוכל לזכות בתחרות או להעביר לאחר את זכייתו במסגרת הפעילות כהגדרתה להלן;

1.6.תקופת הפעילות” - הפעילות תחל ביום:29.5.2024 בשעה 10:00ותימשך עד ליום :14.6.2024בשעה 16:00.

1.7.הועדה” - ועדה של מדיפוד אשר הרכבה יקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של מדיפוד והחלטה אודות הזוכים תתקבל על ידה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. תיאור הפעילות

הפוסט בעניין הפעילות יוצג באמצעות סטוריז בעמודי האינסטגרם של המשפיענים הבאים (להלן: “המשפיענים“):

 • רחלי קרוט https://www.instagram.com/raheli?igsh=OXc4eXRiZHlhYWRl
 • אור בן אוליאל https://www.instagram.com/orbenuliel?igsh=MWtrbmVrMWowODBlNw==
 • שחר חן https://www.instagram.com/shahar_hen_hayokra?igsh=Mzc5bGpsamZrMHU1
 • יעל קצב https://www.instagram.com/yaelkazav?igsh=anp1NXl5Z3p0Mnh3
 • דנה רייכר https://www.instagram.com/danareicher?igsh=OWFicG1ua3lkeTBp
 • אפרת ליכטנשטט https://www.instagram.com/lichtenstadt?igsh=OW1vdWQ3ZW4zbXR3
 • טל חכמון https://www.instagram.com/epicakeisrael?igsh=MzRlODBiNWFlZA==
 • אביה מלכה https://www.instagram.com/aviyamalka_?igsh=bGF6aWRsMmZiZ2p5

 

2.1. על מנת להשתתף בפעילות, על המשתתף:

א. להיכנס לסטורי של אחד המשפיענים ולצפות בשאלה.

ב. על המשתתף להכנס למתחם הדיגיטלי של יוחננוף בכתובת הבאה ולמצוא את פתרון השאלה - קישור למתחם הדיגיטלי של יוחננוף.

ג. על המשתתף להגיב על הסטורי של הבלוגר עם התשובה לשאלה שנשאלה בסטורי באמצעות צילום מסך: תמצאו לנו את קופסת המתנה)

2.2. תגובות ו/או המלצות הפוגעות ברגשות הציבור, בעלות אופי טורדני, עוין, גזעני, בעלות אופי בלתי חוקי ו/או המהווים לשון הרע על אדם או פוגעים בפרטיותו יימחקו ולא ישתתפו בתחרות.

3. הזכייה והפרס

3.1. מבין המשתתפים אשר יבצעו את האמור בסעיף 2.1, הוועדה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תבחר זוכה אחד (עוקב) מכל עמוד של משפיען מאלו שצוינו בסעיף 2 לתקנון (להלן: “הזוכה“). סה”כ 8 זוכים.

3.2. בחירת הזוכים על ידי הועדה כאמור לעיל, תתבצע במשרדי מדיפוד תוך 14 ימים מתום תקופת הפעילות. ההכרזה על הזוכה תיעשה בעמוד האינסטגרם- סטורי של כל משפיען או באופן אישי לזוכה.

3.3. הפרס לזוכה: תו קניה בשווי 500 ₪ לקניות ברשת יוחננוף בלבד (שהינו השווי בקירוב של תכולת עגלת הקניות שמפורסמת בסטוריז של המשפיענים -  מובהר שהעגלה היא רק לצורכי המחשה).

3.4. התנאים, המגבלות ותוקף השימוש בתווי הקנייה למימוש בסניפים יהא למשך שנתיים ובהתאם למדיניות החברה במועד השימוש.

3.5. למען הסר ספק, לא ניתן להחליף את הפרס בכל פרס אחר או בשווי כספי ו/או מוצר חלופי. עורכת הפעילות רשאית לבטל זכייה במקרה בו יתברר כי קיים חשש סביר כי המשתתף זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות, פרופיל פיקטיבי או תוך הפרת התקנון או כל דין אחר.

3.6. לאחר פרסום שמות הזוכים, תשלח עורכת הפעילות הודעת זכייה לזוכה באמצעות העמוד שממנו הגיב, ותבקש ממנו תצלום תעודת זהות, מספר טלפון נייד, כתובת מגורים, כתובת מייל וכל פרט רלוונטי אחר לצורך אספקת הפרס. על הזוכה להשיב בתוך 7 ימים. אם לא תהיה אפשרות לשלוח הודעת זכייה לחשבון הזוכה תהיה עורכת הפעילות פטורה מחובתה למסור את הפרס לאותו זוכה.

3.7. הפרס ימתין לזוכה באחד מסניפי יוחננוף, לפי בחירת הזוכה בתיאום מראש, בתוך 30 ימי עסקים מיום קבלת פרטי הזוכה באופן דיגיטלי באמצעות SMS/וואטסאפ/מייל.

3.8. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את הפרס המוצע או להציע פרס חלופי בשווה ערך ולזוכה לא תהא כל טענה בקשר לכך.

3.9. להסרת ספק, עורכת הפעילות אינה אחראית לפרס ולכל טענה אחרת בקשר לפרס, עליו אחראית רשת “יוחננוף”. לכל שאלה בעניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של יוחננוף.

4. הגנת הפרטיות

4.1. בעת השתתפותך בפעילות, הנך מאשר את תקנון הפעילות והצהרת הפרטיות של עורכת הפעילות, וכן כי ידוע לך שיתכן ופרטיך יישמרו במאגרי המידע שלה.

4.2. המידע אשר יישמר עד להענקת הפרס, יתכן ויכלול, בין היתר: שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל, תוכן אותו העלית במסגרת הפעילות, סוג המוצר בו זכית, מועד זכייתך ובאיזו פעילות השתתפת, תכתובות עמך והקלטת שיחות עמך.

4.3. שים לב, המידע אודותיך נשמר לצורך ניהול הפעילויות השונות או למימוש זכייתך בפרס ולא ישמש את עורכת הפעילות למטרות נוספות, אלא אם תתקבל הסכמתך המפורשת לכך.

4.4. לצורך מימוש זכייתך והעברת הפרס לרשותך, עורכת הפעילות תיצור קשר עם ספק הפרס או עם שותף עסקי אחר (חברת השירות או הלוגיסטיקה) ותמסור לו את פרטי הקשר שלך וסוג הפרס בו זכית. העברת המידע במקרה זה הינה רק לצורך הספקת הפרס ולא יימסרו פרטים נוספים אודותיך, אלא אם תאשר זאת.

4.5. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי לבקש הסכמה מראש וללא כל תמורה, את שם הזוכה, תמונתו (כפי שמופיעה בפרופיל ברשת החברתית) והתוכן אשר פרסם, וכן את שמות המשתתפים בפעילות, תמונתם והתוכן אשר פרסמו. הפרסום יוכל להתבצע בכל מדיה לבחירתה של עורכת הפעילות, ברשת האינטרנט ובאתר, לשיקול דעתה, ומבלי שהמשתתפים יהיו זכאים לכל תמורה שהיא מעורכת הפעילות.

4.6. מובהר בזאת כי עצם ההשתתפות נחשבת להסכמה לפרסום כאמור.

5. אחריות וקניין רוחני

5.1. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת הפעילות ו/או יוחננוף לא תהיינה אחראית בשום אופן כלפי כל גולש, משתתף או זוכה, בכל צורה שהיא בגין השתתפותו בפעילות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהגולשים, המשתתפים, הזוכה או כל צד ג’ הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות.

5.2. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכת הפעילות ו/או יוחננוף לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בו ו/או בהסכמתו ו/או במעורבותו.

5.3. עורכת הפעילות ו/או יוחננוף לא תישאנה באחריות במקרה של כל תקלה בפעילות הקשורה לפעילותה של הרשת החברתית.

5.4. עורכת הפעילות ו/או יוחננוף אינן אחריות לאופן השתתפותם של גולשים אחרים בפעילות, וככל שתעלה טענה כלפי גולש או משתתף, עורכת הפעילות ו/או יוחננוף תהיינה פטורות מטענה זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגולש וכן כל צד ג’ מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או יוחננוף בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, עוולה מסחרית ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מפועלו של גולש או משתתף במסגרת הפעילות, זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.

5.5. המשתתף מצהיר ומתחייב כי התוכן אותו פרסם ברשת החברתית במסגרת הפעילות, הוא פרי יצירתו המקורית והבלעדית, וכי אין לצד שלישי כלשהו כל זכות מכל מין וסוג שהוא בתוכן המוצע על ידו. שאם לא כן, יהיה עליו לשפות את עורכת הפעילות ו/או את יוחננוף לפי העניין, באופן מלא בגין כל סכום שתחויב בו עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות כל הוצאה שתידרש עורכת הפעילות להוציא בקשר לטענה או לתביעה כאמור, באופן ישיר או עקיף.

5.6. מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל תוכן המועלה על ידו במסגרת הפעילות ולהשלכות של הצגת או פרסום התוכן במסגרת הפעילות או בכל מדיה אחרת או אמצעי תקשורת אחר.

5.7. עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש בתכנים המפורסמים על ידי המשתתפים בפעילות. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא מקנה לעורכת הפעילות כל זכות בתוכן אותו הוא מפרסם וכי הוא מוותר על כל זכות וטענה בגין כל שימוש שתעשה עורכת הפעילות.

5.8. המשתתף מעניק לעורכת הפעילות רישיון ייחודי, קבוע, בלתי חוזר, בלתי-מוגבל, נקי מתמלוגים, להשתמש בתוכן המפורסם על ידו ולהציגו בציבור לכל מטרה ובכל תצורת וערוץ תקשורת, ובכל מקרה ללא תגמול, ייחוס, חבות או הודעה למשתתף ומבלי להידרש להיתר כלשהו מהמשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה או זכות בנוגע לאפשרות שבידי עורכת הפעילות לעשות שינויים או לעשות שימוש בתוכן שפרסם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.9. המשתתף מצהיר כי הוא משחרר את הרשת החברתית מכל אחריות בקשר עם הפעילות וכי לא יהיו לו כל טענות כלפיה.

6. הוראות כלליות

6.1. ההשתתפות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה וכן על עובדי חברת יוחננוף, ספקית הפרס ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.

6.2. עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם ללא כל תמורה ומבלי לבקש הסכמה מראש את שמו של כל משתתף והתוכן שפרסם, וכן לפרסם את תמונתו של הזוכה בפרס.

6.3. עורכת הפעילות תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לעדכן, לקצר, להאריך ו/או לבטל את הפעילות, את תנאיה ואת התקנון, מכל סיבה שהיא, בכל עת ומבלי הודעה מראש, או להסיר את השתתפותם של מי מהמשתתפים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לגולשים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה כנגד עורכת הפעילות בעניין זה. הארכת או קיצור תקופת הפעילות תעשה בהודעה מראש של 24 שעות לפחות, ותפורסם בעמודים.

6.4. למרות שאין לעורכת הפעילות כל חובה לבחון את פעילותו של כל משתתף במסגרת הפעילות, עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול-דעתה הבלעדי, להסיר כל תוכן המפר זכויות יוצרים או העלול לפגוע, להעליב או לבזות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.5. לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ובקשר עמה ובנוגע לכל תקלה, בעיה ומצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.6. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפעילות, ואין ולא תהיה למשתתף כל טענה או תביעה בעניין, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל סוג ומין.

6.7. המשתתף מוותר על כל טענה, דרישה, תביעה בקשר לאופן או הליך או עצם בחירת הזוכה.

6.8. המשתתף מכיר בכך שהפעילות אינה ממומנת, נתמכת או מנוהלת על-ידי הרשת החברתית בכל דרך, ואינה משויכת אליה.

6.9. על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בפני בית המשפט במחוז תל אביב בלבד.

מדיפוד בע”מ.